19 students

Engleska didaktika obuhvata oblast učenja engleskog kao stranog jezika. Učenje jezika sastoji se od usvajanja jezičkih sistema (vokabular, izgovor i gramatika) i razvijanja jezičkih veština (slušanje, govor, čitanje i pisanje). U dodatne veštine mogu spadati prevođenje i sticanje kulturne svesti o jeziku koji se uči.

Pomenuti glavni ciljevi postižu se didaktičkim principima koji idu ruku pod ruku sa paradigmama i verovanjima u procesu usvajanja stranih jezika. U tom smislu se slede razni pristupi, metode, tehnike i zadaci.

U narednom poglavlju detaljnije ćemo govoriti o usvajanju jezičkih sistema i razvoju jezičkih veština.

Instructor

Free