7 students

V CLILe na rozdiel od plánovania bežnej hodiny, je to práve obsah, ktorý zadáva požiadavky na jazyk a učitelia by s mali uistiť, že lingvisticky študenti rozumejú odbornej téme, ktorú práve vyučujú.

Plánovanie hodiny v CLILe je pre učiteľov odborných predmetov vo vyššom vzdelávaní náročnou úlohou, keďže sa od nich žiada, aby dodržiavali princípy nielen ich vlastnej odborovej didaktiky, ale dokázali pri príprave svojej hodiny aplikovať aj didaktiku anglického jazyka spolu s metódou CLIL.

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.