3 students

W porównaniu do standardowego planowania lekcji, w CLIL treści przedmiotu narzucają potrzeby językowe, a nauczyciele muszą upewnić się, czy studenci są w stanie zrozumieć program nauczania na będąc na danym poziomie języka obcego.

Planowanie lekcji z zakresu CLIL to trudne i wymagające zajęcie  dla nauczycieli akademickich, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących nie tylko ich własnej dydaktyki przedmiotu, lecz także do jednoczesnego zastosowania dydaktyki języka angielskiego i zasad podejścia do CLIL podczas przygotowywania zajęć dla studentów

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.