3 students

Dydaktyka języka angielskiego obejmuje nauczanie języka angielskiego jako języka obcego. Nauka języka polega na przyswajaniu systemów językowych (słownictwo, wymowa i gramatyka) i rozwijaniu umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). Dodatkowymi umiejętnościami są tłumaczenie i zdobywanie świadomości kulturowej związanej z nauczanym językiem.

Te główne cele są osiągane poprzez procesy dydaktyczne, które idą w parze z paradygmatami i przekonaniami dotyczącymi nabywania języka obcego. W ten sposób implementowane są różne podejścia, metody, techniki i zadania

W następnym rozdziale omówimy bardziej szczegółowo przyswajanie systemów językowych i rozwój umiejętności językowych.

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.