0 student

Az angol módszertan az angol mint idegennyelv-tanítás tudományterületét fedi le. A nyelvtanulás több részből áll össze: a nyelvi rendszer elsajátítása (szókincs, kiejtés, nyelvtan) és a nyelvi képességek fejlesztése (hallgatás, beszéd, olvasás és írás). A nyelvtanulásnál még további képességeket is figyelembe kell venni, például az adott nyelvhez kapcsolódó fordítás és a kulturális tudatosság elsajátítását.

Ezeket a fő célokat olyan módszertani alapelvek segítségével érhetjük el, amelyek illeszkednek az idegennyelv-elsajátítás tudományos elveihez és az azokhoz kapcsolódó elképzelésekhez. Ahhoz, hogy ezt elérjük, különböző megközelítéseket, metódusokat, technikákat és feladatokat alkalmazunk.

A következő kurzus során a nyelvi rendszerek elsajátításának és a nyelvi készségek fejlesztésének részleteire fordítjuk figyelmünket.

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.