0 student

Në CLIL, ndryshe nga planifikimi i mësimeve konvencionale, lënda dikton kërkesat gjuhësore dhe mësuesit duhet të sigurohen që studentët të kuptojnë gjuhësisht përmbajtjen që ata japin temen mësimore.

Kuptimi i permbajtjes duhet të ketë më shumë rendesi sesa në mësimet tradicionale të lëndës.

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.